Производствен процес 

Суровината се сортира, измива и замръзява във флуидизационен тунел. Суровината се събира в подходящи за целта чисти пластмасови щайги и веднага се транспортира до хладилния склад. Стоките, които пристигат в хладилния склад, обикновено взизат директно в производството. Ако това не е възможно, суровината бива преработена не по-късно от 20 часа след реколтатиране. През това време суровината се съхранява в хладилна камера при температура + 5 °C. В зависимост от продукта се изготвя и прилага планът за HACCP. Пробите се вземат по време на производствения процес, оценяват се и се попълват контролни листове. Крайният продукт е опакован и се съхранява при -18 °C

 

АДРЕС

Бул. „Янко Сакъзов“ 17

1527 София, България

КОНТАКТИ

+359 88 773 43 43 

office@provinum.bg

 

 

BIO